Notka Biograficzna

LILI FIJAŁKOWSKA
urodziła się w Kijowie, Liceum Plastyczne ukończyła w swoim rodzinnym mieście, a studia wyższe na wydziale grafiki Moskiewskiej Akademii Sztuki i Drukarstwa im. I. Fiodorowa.

Zajmuje się malarstwem, grafiką i ceramika unikatową. W 1985 roku została nagrodzona na IV Biennale Ceramiki Polskiej w Wałbrzychu za prace "Hebany". Brała udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się w zbiorach wielu kolekcji prywatnych i muzealnych w Polsce, USA, Niemczech, Izraelu, Holandii, Francji, Kanadzie i w Rosji. Uczestniczy w międzynarodowych plenerach i sympozjach, jak malarskich tak i ceramicznych.W latach 1996 – 1999 była dyrektorem i głównym koordynatorem w Fundacji "SURVIVORS OF THE SHOAH VISUAL HISTORY FOUNDATION", którą założył Steven Spielberg.

W Okręgu Warszawskim Związku Polskich Artystóoacute;w Plastykóoacute;w pełni rolę v-ce przewodniczącej sekcji grafiki. Należy do grupy twórczej PositiveArt.W swojej twórczości przedstawia zaczarowany świat I.B.Singera, świat kobiet, który pokazuje w cyklu "Manekiny" oraz świat swojej wyobraźni. Kobiece sylwetki w cyklu "Manekiny" są bardzo wyraziste. Dużą rolę w pracach Lili odgrywa kolor. Nie wacha się przed łączeniem jaskrawych czystych kolorów , co sprawia ,że obrazy są nasycone światłem. W świecie swojej wyobraźni odnajduje niezwykłe postacie, usiłuje przedstawić "Melancholię", "Przeznaczenie" "Sen Buddy" i inny wymiar, co sprawia, że obrazy z tego cyklu niezmiernie pobudzają również wyobraźnię widzów.

Za osobny rozdział w twórczości Lili można uznać uczestnictwo w międzynarodowym ruchu DECENTRYZM. Jest to nowy kierunek w sztuce współczesnej, a główną ideą tego ruchu jest pokazanie tego, co zwykle pozostaje poza ramą obrazu. Dyptyk "Randka" i obraz "Noc" są tego dowodem. Dla Lili DECENTRYZM jest przygodą intelektualną, którą dzieli się z widzem i któremu chce przybliżyć swoje poszukiwania w sztuce. Artystka stara się wykorzystać także nowe cyfrowe multimedia w przedstawianiu swojej wizji twórczej. Próbuje w swoich multimedialnych pokazach ożywić obrazy i w połączeniu z muzyką wprowadza widza do świata swojej wyobraźni.

Biography

Born in Kiev (Ukraine), she graduated from her hometowns College of Art, continued her education in art in Moscow where she graduated from the I. Fiodorov Academy of Art and Printing. She is
a painter, graphic artist and creator of unique ceramic arts, and in 1985 won an award at the IV Biennale of Polish Ceramic Art in Walbrzych for her 'Ebonies creation. She participated in numerous individual and joint art exhibitions in Poland and abroad. Her works are featured in many private collections and Museums in Poland, USA, Germany, Israel, Holland, France, Canada and Russia. She participates in international paint and ceramic plain-airs and symposiums.
During 1966-1999 Lili Fijałkowska was the director of the Survivors of the Shoah Visual History Foundation in Poland created and funded by Steven Spielberg.
At the present she is the deputy chairwoman of Graphic Arts Section at the Association of Polish Artists (Warsaw branch). She is a member of the creative group PositiveArt.

Lili's creative works depict the enchanted world of I.B. Singer, a world of her imagination, and her world of women. The imagery of women in the exhibited cycle Mannequins is simply yet clearly defined.
Colour plays a great role in Lili's works. She does not hesitate to combine bright and vivid colours to saturate her paintings with light. In her world of fantasy she conjures unusual figures, attempting to represent and express 'Melancholy', 'Destiny', Buddha's dream' in a whole new dimension, thus infecting and arousing the viewers imagination.

DECENTRISM is a separate chapter in Lili's work. DECENTRISM is a new modern artistic concept postulating indirect presentation of an object or subject, that usually remains outside of the picture. Excellent examples of this concept are her works presented in this 'Kindred Spirits' exhibition: the painting 'Night' and diptych 'Rendezvous'. For Lili DECENTRISM is an intellectual adventure she shares with viewers of her art, whom she wants to join in her artistic discoveries.

góra
top